Arbeidshof Brussel (Franstalig), 13 juli 2023

13 juli 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man werd arbeidsongeschikt en werd de dag nadien ontslagen. Maar de onderneming had voor de arbeidsongeschiktheid al contact opgenomen met het sociaal secretariaat om de man te ontslagen. Het samenvallen in de tijd van het begin van de arbeidsongeschiktheid en het ontslag volstaat volgens het arbeidshof niet om een vermoeden van discriminatie aan te tonen.

Datum: 13 juli 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Op 23 mei wordt een man arbeidsongeschikt. Een dag later wordt hij ontslagen. Hij meent dat er sprake is van discriminatie op grond van zijn gezondheidstoestand. De onderneming had ervoor al stappen gezet bij het sociaal secretariaat om de man te ontslagen.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelt, anders dan de arbeidsrechtbank, dat er geen sprake is van discriminatie.

De intentie om de man te ontslagen was al uitgedrukt vooraleer hij arbeidsongeschikt werd. Het louter samenvallen in de tijd van het begin van de arbeidsongeschiktheid en het ontslag volstaan niet om een vermoeden aan te tonen dat de man werd ontslagen omwille van zijn gezondheidstoestand.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 13-7-2023 – rolnummer 2020/AB/264