Arbeidshof Brussel (Franstalig), 17 april 2023

17 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vermoeden van discriminatie kan prima facie afgeleid worden uit de chronologie van de feiten.

Datum: 17 april 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

De chronologie van de feiten in deze zaak is als volgt:

  • Een man werd ontslagen op 2 september met een opzegperiode van 7 weken die begon te lopen vanaf 7 september.
  • Op 8 oktober werd de man arbeidsongeschikt wegens ziekte (tot 18 oktober).
  • Op 9 oktober verbrak de onderneming de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelde dat uit de chronologie van de feiten prima facie een vermoeden van discriminatie kon worden afgeleid. Het bedrijf kon dit vermoeden niet weerleggen. De man kreeg de wettelijk voorziene forfaitaire schadevergoeding van zes maanden brutoloon wegens directe discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Uit de chronologie van de feiten bleek volgens het arbeidshof dat het ontslag op 2 september niets te maken had met de gezondheidstoestand van de werknemer. Het feit dat de onderneming op 9 oktober de arbeidsovereenkomst verbrak, één dag na het indienen van een certificaat wegens arbeidsongeschiktheid, deed prima facie vermoeden dat er sprake was van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 17-04-2023