Arbeidshof Brussel (Franstalig), 26 april 2023

26 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het arbeidshof herleidt een schadevergoeding voor ontslag om discriminatoire redenen op grond van de gezondheidstoestand tot drie maanden brutoloon.

Datum: 26 april 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een kok bracht een ziektebriefje binnen (voor tien dagen) en werd op dezelfde dag ontslagen. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank dat het ontslag was ingegeven door discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. De arbeidsrechtbank kende een schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelde eveneens dat het ontslag van de kok was ingegeven door discriminatie op basis van de gezondheidstoestand, maar meende dat hij ook zonder het ziektebriefje zou zijn ontslagen. De prestaties van de kok voldeden niet aan de verwachting en de werkgever had sowieso de intentie om hem te ontslaan. De schadevergoeding werd herleid tot drie maanden brutoloon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 26-4-2023