Arbeidshof Brussel (Franstalig), 3 oktober 2022

3 oktober 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

De Wet op de arbeidsovereenkomsten en de Antidiscriminatiewet vullen elkaar aan. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering ervan wegens ziekte. Maar indien de opzegging van de arbeidsovereenkomst ingegeven is door de gezondheidstoestand van de werknemer, dan is ze strijdig met de Antidiscriminatiewet.

Datum: 3 oktober 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een tennisclub ontsloeg een barman na herhaalde afwezigheden wegens ziekte. Anders dan de arbeidsrechtbank oordeelde het arbeidshof dat het ontslag ingegeven was door de gezondheidstoestand van de man en dat er sprake was van directe discriminatie.

Beslissing

In de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten staat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering ervan wegens ziekte (art. 31, § 1; 38 § 1-2 en 39, § 1 Wet arbeidsovereenkomsten). Deze bepaling laat echter niet toe om, in strijd met de Antidiscriminatiewet, een werknemer te ontslaan omwille van zijn gezondheidstoestand. De bepalingen uit de Antidiscriminatiewet en de Wet op de arbeidsovereenkomsten zijn wat dat betreft niet in strijd met elkaar, maar vullen elkaar aan.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 3-10-2022