Arbeidshof Brussel (Franstalig), 7 november 2022

7 november 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een afdelingshoofd krijgt na een langdurige afwezigheid wegens ziekte, te horen dat een deel van haar bevoegdheden werden afgenomen. Het arbeidshof oordeelt dat ze gediscrimineerd werd omwille van haar gezondheidstoestand.

Datum: 7 november 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een vrouw is tewerkgesteld als adjunct secretaris-generaal en staat aan het hoofd van een afdeling. Ze is afwezig wegens ziekte van augustus 2016 tot april 2017. Wanneer ze terugkomt uit ziekteverlof verneemt ze dat haar functie werd gewijzigd en dat ze minder bevoegdheden heeft dan voor haar afwezigheid.

Beslissing

Verschillende elementen wijzen op een vermoeden van discriminatie. De werkgever kan niet aantonen dat er geen discriminatie was. Het arbeidshof oordeelt daardoor, anders dan de arbeidsrechtbank, dat de vrouw werd gediscrimineerd op basis van haar gezondheidstoestand.

Het arbeidshof wijst er nog op dat de werkgever andere maatregelen had kunnen nemen zonder de vrouw te discrimineren. Zo had de werkgever bijvoorbeeld een adjunct kunnen aanstellen om de vrouw bij te staan na haar terugkomst uit ziekteverlof.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 07-11-2022