Arbeidshof Luik, 12 oktober 2017

12 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man postuleert voor een job als rijinstructeur in een autorijschool. Na een eerste onderhoud ontvangt hij een bericht waarin hem wordt medegedeeld dat zijn uiterlijk niet past en waarbij hem tevens gevraagd wordt of hij er al aan gedacht heeft gewicht te verliezen. De arbeidsrechtbank meent, bij vonnis van 20 juni 2016 dat er wel degelijk sprake is van discriminatie en kent een schadevergoeding van zes maanden toe.

Datum: 12 oktober 2017

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt het vonnis maar herleidt evenwel de schadevergoeding tot 3 maanden loon aangezien de kandidaat sowieso niet voldeed aan alle vereisten die werden gesteld voor de job.

Unia was betrokken partij.