Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 17 november 2023

17 november 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werkgever uit de publieke sector weigert redelijke aanpassingen. Het arbeidshof oordeelt dat een werknemer die multiple sclerose heeft, gediscrimineerd wordt. Het hof legt op basis van het Waals decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, positieve maatregelen op aan de werkgever.

Datum: 17 november 2023

Instantie: arbeidshof Luik, afdeling Luik

Criterium: handicap

Domein: werk

De feiten 

Een man werkt bij een overheidsbedrijf. Hij heeft multiple sclerose en daardoor kan hij zijn takenpakket (het beantwoorden van telefoons in een callcenter) niet meer uitvoeren zonder redelijke aanpassingen. Al sinds 2013 vraagt hij redelijke aanpassingen op basis van het Waals decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Maar volgens de werkgever zijn redelijke aanpassingen niet mogelijk of brengen ze een onevenredige belasting met zich mee. De werkgever wil dat de man met invaliditeitspensioen gaat.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelt dat redelijke aanpassingen wel mogelijk zijn. Het callcenter beantwoordt ook brieven en dat de man zou die taak op zich kunnen nemen. De gevraagde redelijke aanpassingen zijn volgens het arbeidshof ook redelijk en ze brengen geen onevenredige belasting met zich mee voor de werkgever.

Er is dus sprake van discriminatie op basis van handicap en het arbeidshof kent de man een schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.

Artikel 20, § 2/1 van het Waals decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie bepaalt dat de rechtbank positieve maatregelen kan opleggen. Het arbeidshof legt dergelijke positieve maatregelen op aan de werkgever: de man mag deeltijds werken, brieven behandelen en elk uur een pauze nemen. Het arbeidshof legt ten slotte een dwangsom op van 100 euro (met een maximum van 20.000 euro) per dag dat de man niet opnieuw in een aangepaste functie wordt tewerkgesteld.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Luik, afd. Luik, 17-11-2023 – rolnummer 2023/CL/5