Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalig), 10 juli 2023

10 juli 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank oordeelt dat een vrouw die bij een internationale organisatie werkte om discriminatoire redenen (gebaseerd op haar gezondheidstoestand) werd ontslagen.

Datum: 10 juli 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium:  gezondheidstoestand

De feiten   

Een vrouw werkt bij een internationale organisatie in Brussel. Ze is van Roemeense origine en wil tijdens de zomervakantie voor een langere tijd naar Roemenië gaan. Dat leidt tot discussie met haar werkgever. De vrouw is afwezig wegens ziekte van 20 mei tot 11 juni en van 22 juni tot 11 september. Daardoor moeten haar taken herverdeeld worden. De afwezigheid wordt verlengd tot 30 november. Op 29 september beslist de raad van bestuur van de organisatie om de vrouw te ontslaan omdat haar afwezigheid zorgt voor een desorganisatie van het werk. De vrouw meent dat ze werd ontslagen op grond van haar gezondheidstoestand. 

Beslissing

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de vrouw voldoende elementen aanbracht die een vermoeden van discriminatie aantoonden.  Vervolgens moest de internationale organisatie bewijzen dat het ontslag niets te maken had met de gezondheidstoestand van de vrouw. De bewijzen die de internationale organisatie aanvoerde, konden de arbeidsrechtbank niet overtuigen. De taken die de vrouw uitvoerde konden verdeeld worden over andere medewerkers, zonder dat dit voor hen leidde tot een overbelasting. De taken die niet konden worden uitgevoerd waren minimaal. Kortom, er was geen sprake van een desorganisatie van het werk. De arbeidsrechtbank oordeelde dat het ontslag discriminatoir was.

De vrouw kreeg de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden brutoloon. Bij de berekening van die schadevergoeding hield de rechtbank onder meer rekening met de voordelen in natura (zie overweging 20 in het vonnis).

De vrouw had ook een vergoeding gevraagd voor kennelijk onredelijk ontslag (op basis van CAO nr. 109). Deze vergoeding werd door de arbeidsrechtbank niet toegekend want ze was enkel in ondergeschikte orde gevraagd.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 10-7-2023 – rolnummer 22/3124/A