Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 13 november 2019

13 november 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een zelfstandige ondernemer heeft één werknemer in dienst. Die wordt ontslagen nadat hij langdurig afwezig is wegens ziekte. Gelet op een aantal elementen, waaronder het feit dat hij de enige werknemer is en een werf niet kon worden bediend, oordeelt de arbeidsrechtbank dat het ontslag gerechtvaardigd is.

Datum: 13 november 2019

Instantie: arbeidsrechtbank

Criterium: gezondheidstoestand

Feiten

Een zelfstandige ondernemer heeft één werknemer in dienst. Die is verantwoordelijk voor een bepaalde werf. De werknemer is enkele maanden afwezig wegens een burn-out. Hij wordt ontslagen om volgende redenen: “Veelvuldige afwezigheden en desorganisatie van de onderneming”. De werknemer vecht het ontslag aan omdat hij meent dat hij werd gediscrimineerd op basis van zijn gezondheidstoestand.

Beslissing 

De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag niet discriminatoir was.  Om de volgende redenen was het ontslag volgens de arbeidsrechtbank gerechtvaardigd:

Er was slechts één werknemer in dienst van de onderneming.
Door de afwezigheid van de werknemer konden geen duurzame interventies plaatsvinden op een werf waarvoor de werknemer verantwoordelijk was.
De desorganisatie van de onderneming had een daling van het zakencijfer tot gevolg.
De arbeidsgeneesheer had geoordeeld dat de werknemer terug kon komen werken op voorwaarde dat hij niet meer zou worden tewerkgesteld op een werf.

Het ontslag beantwoordde aan een legitiem doel en was gepast en noodzakelijk.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 13-11-2019 – rolnummer 18/3132/A