Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 2 december 2019

2 december 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw werd ontslagen nadat ze verschillende maanden afwezig was wegens ziekte. Haar afwezigheid had een impact op de werkorganisatie. De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag niet discriminatoir was. Een andere werknemer, die om andere reden afwezig zou zijn geweest, zou ook ontslagen zijn geweest.

Datum: 2 december 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Feiten

Een vrouw is verschillende maanden afwezig wegens ziekte en wordt ontslagen.  De werkgever motiveert dit ontslag als volgt: “ verstoring van de bedrijfsvoering en het intern functioneren van de organisatie en het daaruit voortvloeiende risico van een goede uitvoering van het werkprogramma door uw vele afwezigheden ...“ De vrouw vecht het ontslag aan omdat ze meent dat ze werd gediscrimineerd op basis van haar gezondheidstoestand.

Beslissing 

Het ontslag, tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en gebaseerd op de impact van de afwezigheden op de werkorganisatie, toont volgens de arbeidsrechtbank een vermoeden van discriminatie aan.

De afwezigheden veroorzaakten moeilijkheden op het vlak van de werkorganisatie. Een andere werknemer, die om andere redenen dan de gezondheidstoestand afwezig zou zijn geweest, zou waarschijnlijk ook zijn ontslagen. Bijgevolg was het ontslag van de vrouw niet discriminatoir volgens de arbeidsrechtbank. Ze werd niet ongunstiger behandeld dan een andere persoon omwille van haar gezondheidstoestand.

Bijkomend wees de arbeidsrechtbank nog op de negatieve impact die de afwezigheden van de vrouw hadden op de werkorganisatie. Om hieraan een einde te kunnen stellen was het ontslag van de vrouw een legitiem en proportioneel middel.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 2-12-2019 – rolnummer 18/1660/A