Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, 13 oktober 2023

13 oktober 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw werd ontslagen nadat ze herhaaldelijk afwezig was wegens ziekte. De arbeidsrechtbank oordeelt in dit vonnis dat het ontslag niet discriminatoir was.

Datum: 13 oktober  2023

Instantie: arbeidsrechtbank

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: werk

De feiten 

Een vrouw werkte met een contract van bepaalde duur, en vervolgens met een contract van onbepaalde duur, bij een call center. Ze was regelmatig afwezig wegens ziekte. Dat leidde ertoe dat ze werd ontslagen. Als motief voor het ontslag werd vermeld: “veelvuldige afwezigheden die het goede functioneren van de dienst belemmeren”. De vrouw meende dat het ontslag discriminatoir is (op basis van haar gezondheidstoestand).

Beslissing

De vrouw kon een vermoeden van discriminatie aantonen. Het ontslag vond plaats tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid en in de C4 werd expliciet verwezen naar de veelvuldige afwezigheden van de vrouw.

Vervolgens oordeelde de arbeidsrechtbank dat het ontslag niet discriminatoir was. De arbeidsrechtbank staafde dit met de volgende argumenten:

De vrouw was herhaaldelijk afwezig. Die afwezigheden waren vaak van korte duur en werden op het laatste moment aangevraagd. Daardoor was er wel degelijk sprake van een desorganisatie van de dienst.
De afwezigheden van de vrouw namen toe nadat ze een contract van onbepaalde duur had gekregen.
De vrouw toonde ook een gebrek aan motivatie.
De werkgever had andere oplossingen dan een ontslag voorgesteld, bijvoorbeeld een transfert naar een andere dienst.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Luik, afd. Luik, 13-10-2023 – rolnummer 22/2223/A