Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers, 13 april 2023

13 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Het feit dat een vrouw werd ontslagen, nadat ze terug kwam werken na vier maanden afwezigheid wegens ziekte, volstaat niet om een vermoeden van discriminatie aan te tonen.

Datum: 13 april 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: werk

De feiten 

Een vrouw was van oktober tot en met eind januari afwezig wegens ziekte. Op 1 februari werd ze ontslagen. De reden voor het ontslag was volgens het bedrijf de slechte financiële situatie die onder meer het gevolg was van de Covidcrisis.

Beslissing

De vrouw was van mening dat het ontslag ingegeven was door discriminatie op basis van haar gezondheidstoestand omdat ze werd ontslagen op de dag dat ze terug kwam werken na vier maanden afwezigheid wegens ziekte. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit element niet volstond om een vermoeden van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand aan te tonen.

Wel oordeelde de arbeidsrechtbank dat het ontslag kennelijk onredelijk was. Het bedrijf had verwezen naar de slechte financiële situatie, maar kon dat niet staven met cijfers en aantonen dat het ontslag noodzakelijk was om aan de slechte financiële situatie te verhelpen. De vrouw kreeg een schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag op basis van CAO nr. 109.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Verviers 13-04-2023