Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers, 7 december 2022

7 december 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Het ontslag van een vrouw – die sinds juni 2016 quasi de hele tijd afwezig was wegens ziekte – omwille van organisatorische problemen, was gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel waren passend en noodzakelijk.

Datum: 7 december 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

De feiten 

Een vrouw werkte in een rusthuis sinds november 2001. Vanaf juni 2016 was ze quasi de hele tijd afwezig wegens ziekte. In juni 2020 werd vastgesteld dat de vrouw fibromyalgie had. In augustus 2020 werd de vrouw ontslagen. Op de ontslagbrief werd als reden voor het ontslag vermeld: ‘Veelvuldige afwezigheden die de werking van de dienst verstoren’.

Beslissing

  • De werkgever had vier personen ontslagen wegens langdurige afwezigheid. Deze personen werden door de werkgever geselecteerd aan de hand van de Bradford-factor. Volgens de arbeidsrechtbank was er een vermoeden van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Bijgevolg moest de werkgever aantonen dat er geen discriminatie was.
  • De werkgever baatte een rusthuis uit. Er moest dagelijks gezorgd worden voor de bewoners. De vrouw was sinds juni 2016 quasi de hele tijd afwezig. De werkgever wilde door het ontslag een einde maken aan de organisatorische problemen ingevolge de langdurige afwezigheid van de vrouw. Bijgevolg was het ontslag volgens de arbeidsrechtbank objectief gerechtvaardigd door een legitiem doel. De arbeidsrechtbank zag geen andere – minder radicale – oplossing als alternatief voor het ontslag. Bijgevolg was het ontslag ook passend en noodzakelijk.
  • De arbeidsrechtbank kwam tot het besluit dat het ontslag niet discriminatoir was.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Verviers 07-12-2022