Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Nijvel, 28 februari 2023

28 februari 2023
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Leeftijd
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw van 61 krijgt geen terugbetaling van een tweede cochleair implantaat. De arbeidsrechtbank oordeelt dat er sprake is van discriminatie op basis van leeftijd. De debatten worden heropend om na te gaan of er eventueel ook sprake is van discriminatie op basis van handicap.

Datum: 28 februari 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Nijvel

Criterium: leeftijd

Domein: sociale bescherming

De feiten  

Een vrouw van 61 lijdt aan gehoorverlies. Nadat ze een tweede cochleair implantaat kreeg, deed ze een aanvraag bij het Bijzonder Solidariteitsfonds voor een financiële tussenkomst.  Het College van artsen-directeurs wees de aanvraag af omdat niet voldaan was aan de voorwaarden van artikel 25, 25bis en 25quinquies van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd op 14 juli 1994). Er was geen sprake van een zeldzame indicatie, de verstrekking had geen wetenschappelijke waarde, de vrouw was niet jonger dan 19 jaar …

De vrouw meende dat er sprake was een discriminatie op basis van leeftijd.

 Beslissing 

De terugbetaling van een tweede cochleair implantaat is afhankelijk van de leeftijd van de betrokkene. De arbeidsrechtbank oordeelde dat er sprake was van een vermoeden van discriminatie op basis van leeftijd. Het RIZIV kon het vermoeden van discriminatie niet weerleggen. Er was dus sprake van directe discriminatie op basis van leeftijd.

Mogelijk was er ook sprake van discriminatie op basis van handicap. Wanneer het gehoorverlies optreedt op latere leeftijd, heeft men immers geen recht op eenzelfde terugbetaling dan wanneer het gehoorverlies optreedt op een vroegere leeftijd. Een tweede cochleair implantaat kon ook beschouwd worden als een redelijke aanpassing. Het weigeren van een redelijke aanpassing is een discriminatie. De arbeidsrechtbank besliste om de debatten te heropenen zodat de betrokken partijen zich hierover konden uitspreken.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Waals-Brabant, afd. Nijvel, 28-02-2023