Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Franstalige), 7 mei 2018

7 mei 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een kandidaat-huurder vangt bot voor het bekomen van een woning. Het immokantoor deelt hem mee dat de eigenaar mogelijks problemen heeft met zijn huidskleur.

Datum: 7 mei 2018

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Brussel

Criterium: racisme

Beslissing:

Er is geen sprake van discriminatie: de eigenaar brengt voldoende elementen aan die aantonen dat de kandidaat-huurder niet minder gunstig werd behandeld.

Unia was partij bij de zaak.

Afgekort: Rb.1ste aanleg Brussel, 7-05-2018