Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 28 november 2018

28 november 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een brandweerman die wordt verkozen tot permanente vakbondsafgevaardigde behoudt zijn recht op een operationaliteitspremie, ook al levert hij geen prestaties meer als brandweerman.

Datum : 28 november 2018

Instantie : arbeidsrechtbank Brussel

Criterium : syndicale overtuiging

Feiten   

Een brandweerman wordt verkozen tot permanente vakbondsafgevaardigde. De werkgever oordeelt dat hij geen recht meer heeft op een operationaliteitspremie. Die moet volgens de werkgever enkel worden betaald voor periodes van effectieve prestaties. Omdat de man dienstvrijstelling heeft verkregen, levert hij volgens de werkgever gen effectieve prestaties meer.

Beslissing

De arbeidsrechtbank gaat hier niet mee akkoord en oordeelt dat de brandweerman wel nog recht heeft op een operationaliteitspremie.

De arbeidsrechtbank onderzoekt de wettelijke en reglementaire bepalingen en besluit daaruit dat een permanente vakbondsafgevaardigde wel degelijk effectieve prestaties levert. Hier anders over oordelen zou kunnen leiden tot een indirecte discriminatie op basis van de syndicale overtuiging en tot het belemmeren van de syndicale vrijheid (omdat werknemers hierdoor geen vakbondsmandaat meer zouden willen opnemen).

De man krijgt geen schadevergoeding voor discriminatie. Hij mag volgens de arbeidsrechtbank immers zijn operationaliteitspremie behouden en wordt dus niet benadeeld tegenover andere collega’s.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 28-11-2018 – rolnummer 17/6577/A