Inclusieve afbeeldingen

Afbeeldingen helpen om een boodschap visueel over te brengen. Wil je ze inclusiever maken? Raadpleeg de tips van Unia!

  • Vermijd stereotiepe afbeeldingen. Zorg dat iedereen zich kan herkennen in de afbeeldingen die je verspreidt. Je wil werkzoekenden afbeelden? Kies voor mensen van verschillende leeftijden, van verschillende afkomst, kies voor een persoon met een handicap enz.
  • Vermijd stigmatiserende afbeeldingen. Een voorbeeld: gebruik bij een onderwerp over criminaliteit geen afbeeldingen van een persoon van kleur.
  • Bericht elke dag over diversiteit en niet alleen bij specifieke gelegenheden.
  • Kies voor authentieke beelden die de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeven.
  • Vraag bij twijfel extern advies.