Tips voor inclusieve communicatie op je sociale media

Sociale netwerken vormen een uitdaging op het gebied van inclusieve communicatie. Ontdek de checklist van Unia om je sociale mediacontent toegankelijker te maken.

  Deel toegankelijke teksten

  • Vermijd het gebruik van jargon.
  • Zorg voor inhoud die gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te gebruiken is, zonder afbreuk te doen aan de boodschap die je overbrengt.
  • Kies een toegankelijk lettertype.

  Gebruik de Alt-teksttool

  Je kan ook in het bijschrift beschrijvingen bij je afbeeldingen voegen met de aanduiding 'beschrijving van de afbeelding'/'Alt-tekst'.

  Gebruik emoji's doordacht

  • Gebruik ze spaarzaam.
  • Ga hun betekenis na op Emojipedia.
  • Laat voldoende ruimte tussen de verschillende emoji's.
  • Vermijd herhaald gebruik van eenzelfde emoji.
  • Plaats ze aan het einde van berichten, zodat mensen die een schermlezer gebruiken niet worden gestoord tijdens het lezen van een beschrijving.

  Beperk het gebruik van hashtags

  • Plaats ze aan het einde van de post of in het commentaar. Zo hoeven mensen die een schermlezer gebruiken deze niet te lezen als onderdeel van de beschrijving.
  • Begin elk woord met een hoofdletter bij hashtags die uit meerdere woorden bestaan (de 'CamelCase'-techniek). Bij deze techniek kunnen schermlezers meerdere woorden detecteren en lezen ze de woorden niet als één woord.

  Maak toegankelijke stories

  • Publiceer geen belangrijke informatie in je stories. Ze zijn niet toegankelijk voor schermlezers.
  • Gebruik de teksttool om de kleur en de grootte van de tekst te wijzigen.
  • Voeg een achtergrond toe om de tekst beter leesbaar te maken.
  • Vermijd decoratieve lettertypes. Ze bemoeilijken het lezen.

  Voeg trigger- en/of contentwaarschuwingen (TW/CW) toe

  • Verwittig je doelgroep wanneer een gevoelig onderwerp aan bod komt.
  • Laat mensen kiezen of ze al dan niet verder willen lezen.
  • Voeg een TW/CW toe.