Discriminatie op het werk: opsporing en toezicht door de federale arbeidsinspectie

24 mei 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Welke rol kan de federale arbeidsinspectie spelen in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt? Waarom zijn praktijktesten nodig?  Unia doet in deze aanbeveling voorstellen om werk te maken van opsporing en toezicht inzake discriminatie in arbeidsbetrekkingen. 

In 2016 publiceerde Unia haar evaluatierapport van de antidiscriminatiewetgeving. Daarin vroeg Unia om het toezicht van de antidiscriminatiewetgeving door de arbeidsinspectie te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met gerichte controles wanneer er sprake is van een verhoogd risico op discriminatie. Unia stelt ook voor om praktijktesten in te voeren en gaat in deze aanbeveling dieper in op de vraag hoe dat precies kan. 

Deze voorstellen over een betere handhaving van de antidiscriminatiewetgeving zijn gericht aan de beleidsverantwoordelijken en gerechtelijke actoren. Unia moedigt ook de sociale partners aan om bijkomende inspanningen te leveren om een betere naleving van de antidiscriminatiewetgeving te stimuleren via sectorale zelfregulering en zelfcontrole. Sectoren met een transparante zelfregulering en zelfcontrole zullen dan minder het voorwerp uitmaken van gerichte controles door de arbeidsinspectie.