Discriminatie voorkomen is beter dan genezen (2023)

17 januari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Discriminatie op het werk kan in veel gevallen voorkomen worden. Die les trekt Unia uit de vele ervaringen bij het ondersteunen van slachtoffers van discriminatie en door haar werk in het begeleiden en adviseren van werkgevers over gelijke behandeling van werknemers. Doortastende controle en handhaving zijn belangrijk, maar mogen niet het enige luik van het beleid zijn. We moeten dus inzetten op preventie. Maar hoe doe je dat? 

Unia stelt haar aanbevelingen over preventie van discriminatie op het werk voor. Daarbij ligt de focus dus niet op het bestrijden van discriminatie, maar op de preventie ervan. Om verschillende redenen pleit Unia ervoor om voor werkgevers een preventiebeleid inzake gelijke behandeling te verplichten, via een aanpassing van de antidiscriminatiewetgeving. De bestaande diensten voor preventie en bescherming op het werk, overheidsorganisaties en diversiteitsconsulenten van de sociale partners kunnen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van risicoanalyses, personeelsbevragingen en de opmaak van preventieplannen op maat van de onderneming.  

Een belangrijk onderdeel van een preventiebeleid voor gelijke behandeling bestaat uit het uitwerken van een interne meldingsprocedure die de werkgever toelaat om spoedig en gepast te reageren als er zich risicosituaties voordoen. Om een wildgroei aan meldingskanalen te vermijden worden de bestaande interne meldingsprocedures, zoals bijvoorbeeld deze voor pesterijen of geweld op de werkvloer, de meldingsprocedures voor klokkenluiders of deze voor integriteitsschendingen, idealiter uitgebreid naar discriminatiemeldingen. Belangrijk daarbij is dat deze meldingsprocedures het bestaande beschermingsniveau van melders uit de antidiscriminatiewetten respecteren. 

Ten slotte benadrukt Unia het belang van grondige opleiding van alle betrokkenen, een sanctieregeling, financiële impulsen en een overgangsperiode om kennis en goede praktijken te verzamelen om discriminatie op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen.