Advies over de ontwerpresolutie voor een sterkere sensibilisering van de lokale overheden in het kader van de bestrijding tegen discriminatie

20 april 2018
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Waals Gewest

De gemeente is een essentiële speler en partner in de strijd tegen discriminatie. Haar bevoegdheden verplichten haar in het bijzonder om openbare plaatsen en diensten voor iedereen toegankelijk te maken: ongeacht hun afkomst, seksuele geaardheid, handicap, gezondheidstoestand, geslacht, …

Unia reageert graag op de ontwerpresolutie van de Waalse afgevaardigden, die inzet op een sterkere sensibilisering van de lokale overheden in de strijd tegen discriminatie. We verwelkomen deze resolutie, maar voegen graag een aantal concrete voorstellen toe om van de gemeenten nog sterkere spelers voor gelijke kansen te maken.

Je kan het Franstalige advies downloaden op deze pagina.