Dragen van religieuze symbolen en huishoudelijk reglement: hoger onderwijs en volwassenenonderwijs in de Franse Gemeenschap

3 november 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Bevoegdheidsniveau: Franse Gemeenschap

Heel wat hogescholen en instellingen voor volwassenenonderwijs van alle netten (officieel onderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs, vrij onderwijs en katholiek onderwijs) verbieden in hun huishoudelijk reglement het dragen van religieuze symbolen.

Unia pleit ervoor om geen beperkingen op te leggen aan de vrijheid van studenten van het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs om voor hun overtuiging uit te komen.

Unia stelt voor om in die zin een omzendbrief naar de hogescholen en de instellingen voor volwassenenonderwijs te sturen.