Gewestelijke, gemeenschaps- en federale regering (2014): kennismaking met de nieuwe ministers (Vlaamse regering, minister Crevits)

26 juni 2015
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2014 verstuurde het Centrum een memorandum naar de leden van de uittredende regeringen en de democratische politieke partijen die zich kandidaat stelden tijdens de verkiezingscampagne. Ondertussen zijn de nieuwe regeringen tot stand gekomen en werden hun regeerakkoorden en beleidsnota’s bekend gemaakt.

Sinds september 2014 ontmoet het Centrum de nieuwe ministers van de deelstaten om hen aandachtspunten voor te stellen m.b.t. gelijke kansen en bestrijding van discriminatie in het kader van hun respectieve bevoegdheden. 

Overhandigd aan minister Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs.