Richtlijn 2000/78/EG - “algemene ” discriminatie

27 november 2000
Actiedomein: Werk
Bevoegdheidsniveau: Europese Unie

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
Publikatieblad nr L 303 van 02/12/2000 BLZ. 0016- 0022