Wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek…

11 februari 2013
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

... en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden.