Wet van 13 februari 1998 - verbod op leeftijdslimiet voor bevordering tewerkstelling

13 februari 1998
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, (hoofdstuk II, afdeling 1)
B.S., 19 december 1998

Downloads