Zoek Wetgeving

15 Wetgeving gevonden
6 december 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 7 juli 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, van artikels 24 en 26 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en van het artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode.