BHG, 21 maart 2019 - Besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 (Brusselse Huisvestingscode)

21 maart 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

21 maart 2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode om de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken.

Artikel 214ter van de Brusselse Huisvestingscode voorziet dat de Gewestelijke inspectiedienst discriminatie kan vaststellen, al dan niet via een praktijktest. Dit besluit regelt de verdere uitvoering hiervan.