Hoe meld je haatuitingen en beledigingen bij Unia?

Werd je uitgescholden omwille van een beschermd kenmerk of hoorde je discriminerende uitspraken? Dan kan je dit melden bij Unia. We toetsen elke melding aan de antidiscriminatiewetgeving en adviseren en ondersteunen je.

In België is er vrijheid van meningsuiting. Veel mondelinge beledigingen vallen daaronder, en zijn dus niet strafbaar. Toch zijn er situaties waarin openbare beledigingen of uitlatingen wel degelijk strafbaar zijn.

Twijfel je? Ook als blijkt dat de grenzen van de vrije meningsuiting niet werden overschreden, is je melding nuttig. Het helpt ons om de vinger aan de pols te houden en zo te volgen wat er leeft in de samenleving.

Hoe bewijs je uitlatingen en beledigingen?

Bij mondelinge haatuitingen en beledigingen is het niet evident om ze te bewijzen. Daarom geven we alvast een paar belangrijke aandachtspunten mee:

  • Waren er andere personen aanwezig? Vraag hen dan zeker of ze willen getuigen over wat er precies gezegd werd.
  • Deed je ook een aangifte bij de politie? Vraag dan zeker  om expliciet in het proces-verbaal (PV) te vermelden dat je geviseerd werd omwille van een beschermd criterium, zoals je huidskleur, je geloofsovertuiging, je seksuele oriëntatie, …
  • Vraag ook steeds een kopie van het PV.
  • Geef je op als benadeelde persoon. Dat zorgt ervoor dat je later op de hoogte gehouden wordt van de eindbeslissing.

Opgelet: Unia kan alleen een dossier openen op vraag van het slachtoffer zelf. Was je getuige van haatuitingen? Overtuig het slachtoffer dan om zelf een melding te doen bij Unia.