Advies ‘Rechtvaardige transitie en mensenrechten’

25 oktober 2023
Discriminatiegrond: Andere gronden

Mensen in armoede worden vaak als eerste en het hardst getroffen door de gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen en door het gevoerde klimaat- en milieubeleid. Maar ook andere groepen zijn meer kwetsbaar voor deze veranderingen, zoals kinderen, vrouwen, personen met een handicap…

Het advies ‘Rechtvaardige transitie en mensenrechten’ is een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, FIRM, Unia, Myria, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l'enfant.

Het advies kadert binnen de Staten-Generaal voor Rechtvaardige Transitie, die op 24 mei 2022 opgestart werd door federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi.

De klimaat- en milieuproblematiek heeft uiteraard een uitgesproken internationale dimensie - met grote verschillen in verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en handelingsmogelijkheden tussen regio’s en landen. Dit advies beperkt zich tot het nationale niveau. Het gaat niet specifiek in op de kwestie van klimaatmigratie, al is de toenemende groep ontheemden en vluchtelingen naar aanleiding van klimaat- en milieurampen een grote uitdaging.

Vergelijkbare artikels

9 maart 2022

Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.