INESAC-project: strijd tegen ongelijkheid door gemeentelijke administratieve sancties

7 maart 2024
Discriminatiegrond: Andere gronden

INESAC staat voor een acroniem dat de woorden INEgalité en SAC (Sanctions Administratives Communales) combineert. Het INESAC-project onderzoekt het effect van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op ongelijkheid.

GAS-sancties maken deel uit van het lokale veiligheidsbeleid van gemeenten. Tot nu werden de mogelijke effecten van GAS op ongelijkheid weinig onderzocht. Daarom heeft Unia een onderzoek gevraagd bij l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (ULB). De resultaten worden eind mei 2025 verwacht.  

GAS, wat betekent dat? 

Via het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen openbare overlast op hun grondgebied. Zo kunnen ze gedragingen beteugelen die niet als heel ernstig beschouwd kunnen worden, maar in het dagelijks leven toch als bijzonder hinderlijk worden ervaren. 

Er zijn 4 types van administratieve sancties (artikel 4 GAS-wet): 

 • gemeentelijke administratieve geldboete (maximaal 350 euro, voor minderjarigen 175 euro)
 • administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning 
 • administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning 
 • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Meer weten? > Algemeen (GAS) | BeSafe 

Wat zijn de doelstellingen van het INESAC-onderzoek? 

L’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire van de ULB is op vraag van Unia een onderzoek gestart naar de manier waarop lokale besturen de GAS-bevoegdheid uitoefenen. 

Dit INESAC-onderzoek is gestart in december 2023. Het heeft aandacht voor de invloed van GAS op (on)gelijkheid. Daarbij ligt de focus op de wijze waarop GAS personen in kwetsbare situaties viseren en disproportioneel kunnen treffen. 

Het onderzoeksproject heeft volgende doelstellingen: 

 • Bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur die al bestaat rond GAS, d.m.v. een systematisch onderzoek naar de strafbaarstelling door GAS in België. 
 • In kaart brengen van potentiële systemische ongelijkheid veroorzaakt door GAS. 
 • In kaart brengen van de differentiërende impact van lokaal veiligheidsbeleid.
 • Formuleren van aanbevelingen. 

INESAC in een notendop

 • Dossierstudie over het lokale veiligheidsbeleid in een aantal geselecteerde gemeentes in België.
 • Interviews met professionals en lokale stakeholders.
 • Statistische analyse van GAS-inbreuken uit de geselecteerde gemeenten om de (on)gelijkheid te belichten.
 • Resultaten verwacht eind mei 2025.