Alle grijze cellen aan het werk

19 november 2014
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Hoe kunnen we discriminatie van oudere werknemers voorkomen? Op vraag van Smart Media schreef Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, onderstaande tekst. 

Voor vijftigplussers is het vinden van een nieuwe job allesbehalve evident. Ze mogen dan wel veel ervaring hebben, ondernemingen vinden ze vaak te duur en minder flexibel dan hun jongere collega’s. Welke oplossingen zijn er voor de werkzoekende vijftigplusser?

Het begint al op het moment van de aanwerving. Louter op basis van een geboortedatum maakt de personeelsdienst een eerste selectie van cv’s. Te oud? Dan beland je al gauw op de stapel ‘afgeschreven’. Nochtans hoeft dat niet zo te zijn. Een anoniem competentie-cv, waarbij niet je naam of je leeftijd, maar je lijstje competenties het eerste is wat de potentiële werkgever te zien krijgt, biedt een oplossing. Zo krijg je als vijftigplusser meteen een gelijke behandeling van bij de start. 

Maar behalve de leeftijd, zijn er meer vooroordelen. Zo zouden oudere werknemers zich niet meer willen bijscholen. En heeft het nog wel zin om hen op te leiden? Een investering in een vijftigplusser is toch een verloren investering? En toch. De kans is groter dat een jongere werknemer, waarin je geïnvesteerd hebt, jouw organisatie zal verlaten. Het is herhaaldelijk aangetoond dat oudere werknemers loyaler zijn tegenover hun werkgever dan de jongere, die sneller van bedrijf veranderen. Het is dan ook belangrijk deze vertrouwensband naar waarde te schatten.

Een ander klassiek probleem is het loon. Door de huidige anciënniteitsbarema’s stijgt het loon evenredig met de leeftijd. Zo worden vijftigplussers duurder dan hun jongere collega’s. Maar de blijvende loonstijging tot aan het pensioen hoeft geen gegeven te zijn. In de Scandinavische landen stijgt het loon sterker tijdens de eerste gewerkte jaren, maar die stijging vertraagt en stagneert uiteindelijk. Ze loopt niet parallel aan je leeftijd, maar aan je toegevoegde waarde door ervaring. Kunnen we geen voorbeeld nemen aan die ervaringsbarema’s? Je verdient in totaal wel evenveel, maar je loon is beter gespreid over de jaren heen. Door relevante ervaring te verlonen, in plaats van de leeftijd, voorkom je dat werkgevers oudere kandidaten weigeren of ontslaan. Een loon op basis van leeftijd is een probleem, het vergoeden van relevante ervaring is dat uiteraard niet. 

Met een competentie-cv, vertrouwen in de vijftigplus-werknemer en loonbarema’s op basis van relevante ervaring gaan we allen aan de slag met gelijke kansen. 

Dit artikel verscheen op maandag 17 november 2014 in de publicatie van Smart Media Publishing over 50-plus als bijlage bij Het Nieuwsblad. U kan de volledige publicatie via deze link raadplegen.