Bijdrage voor het VN-Comité: dialoogdag over artikel 19 van het VN-Verdrag

9 maart 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Op 19 april 2016 zal het VN-Comité inzake de Rechten van Personen met een Handicap een General Discussion Day (Algemene Dialoogdag) houden over de interpretatie van artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Die dag moet uiteindelijk uitmonden in een algemene aanbeveling over artikel 19, dat gaat over zelfstandig leven en inclusie in de maatschappij van personen met een handicap.

Unia heeft ter voorbereiding een schriftelijke bijdrage geleverd. Daarin schetst het ten eerste een beeld van de situatie rond ondersteuningsbeleid en inclusie in de verschillende regio’s van ons land. Daarnaast stond Unia stil bij belangrijke uitdagingen en tekortkomingen inzake inclusie in het algemeen en inzake passende ondersteuning.

Ten slotte formuleerde Unia een reeks van aandachtspunten en vragen die een antwoord verdienen in een algemene aanbeveling.

Je vindt de bijdrage van Unia op de website van het VN-Comité.