Dialoogdag in Genève over het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

19 april 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Op 19 april 2016 organiseerde het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap een dialoogdag in Genève. De bedoeling was om meer duidelijkheid te scheppen over artikel 19 van het VN-Verdrag. Dat vraagt aan de Verdragsstaten om maatregelen te nemen zodat personen met een handicap zelfstandig kunnen wonen in de maatschappij en kunnen kiezen waar en met wie ze willen wonen. Unia was van de partij, samen met organisaties van personen met een handicap, mensenrechteninstellingen, academici …

Tijdens de panelgesprekken werden heel wat vragen opgeworpen. Wat betekent het precies om zelf te kunnen kiezen waar men wil leven? Betekent dit hetzelfde in Afrika als in Azië? Wat is het belang van persoonlijke assistentie? Welke rol kunnen organisaties van personen met een handicap spelen?

Het VN-Comité zal nu de informatie verwerken die het heeft verzameld tijdens de dialoogdag en via de schriftelijke bijdragen van organisaties van over de hele wereld (ook Unia leverde een schriftelijke bijdrage). Daarna zal het VN-Comité naar buiten komen met een ontwerp van algemene commentaar ('draft general comment') die alle betrokken partijen zal helpen bij de interpretatie van  artikel 19 van het VN-Verdrag.