Brussels Gewest krijgt Raad voor de Handicap

19 april 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Unia is verheugd met het voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets om een Raad voor de Handicap samen te stellen. Het wordt een adviesorgaan voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en het middenveld die werken rond de thematiek, dat de Brusselse regering zal adviseren.

Voor Unia-directeur Els Keytsman is dit initiatief een stap in de richting van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het principe ‘Nothing about us, without us’. ‘Nog in februari drongen we erop aan om mensen met een handicap te betrekken in de ontwikkeling en implementatie van wetten en het beleid. Deze aankondiging is dus goed nieuws.’  

Unia hoopt nu dat deze raad zo snel mogelijk wordt samengesteld. ‘Snel starten en nauw samenwerken met de verenigingen en adviesraden die al bestaan, is de boodschap. Zij hebben ervaring en experts in huis en leggen zo het fundament voor een goed functionerende raad.’