Promotie van het VN-Verdrag: februari 2016

1 maart 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Een overzicht van de activiteiten van Unia ter promotie van het VN-Verdrag.

2 februari: vorming over het VN-Verdrag in Brasschaat

Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw in Brasschaat, een grote voorziening voor personen met een handicap met heel wat verschillende vormen van opvang en zorg voor personen met een handicap, deed een beroep op Unia voor een vorming over het VN-Verdrag. De opleiding was bedoeld voor de begeleiders die werken in de residentiële opvang.

Na een algemene inleiding over het VN-Verdrag, dachten de begeleiders via oefeningen na over de concrete toepassing van het Verdrag in hun job. Ze stelden vast dat in heel wat zaken in hun dagelijkse activiteiten met de bewoners al bezig zijn met het waarmaken van het Verdrag. Ze stelden ook knelpunten vast.

Het werd een interessante gedachtewisseling waarbij de begeleiders tot enkele voorstellen kwamen over hoe ze de personen die zij begeleiden beter kunnen coachen om volwaardig hun rol in de maatschappij op te nemen en hoe ze meer vanuit de vragen en verwachtingen van de personen zelf kunnen werken.

3 februari: tussenkomst voor de Conseil Economique et Social Wallon

Op vraag van de Waalse Sociaal-Economische Raad (CESW) heeft Unia het VN-Verdrag en zijn taken in de opvolging ervan toegelicht voor de leden van de raad (sociale partners).

Er werd bijzondere aandacht besteed aan re-integratie van werknemers met een handicap of chronische  ziekte en redelijke aanpassingen. Ook het ontwerp van de Waalse regering over de zorgverzekering kwam aan bod. De CESW heeft hierover een advies geschreven.

29 februari: voorstelling van de consultatie personen met een handicap voor de Luikse adviesraad voor personen met een handicap

Unia was uitgenodigd op een vergadering van de Luikse adviesraad voor personen met een handicap. We hebben daar onze meer uitleg gegeven over onze werking en onze taken in verband met het VN-Verdrag. Er werd ook dieper ingegaan op de consultatie van personen met een handicap, die in 2014 is afgerond.