De eerste generatie migranten treedt uit de schaduw

8 september 2014
Discriminatiegrond: Leeftijd

Het Centrum presenteert de documentaire ‘Reis zonder terugkeer’

Vandaag stelt het Interfederaal Gelijkekansencentrum ‘Reis zonder terugkeer’ voor, een documentaire over de eerste generatie migranten in België. ‘Met ‘Reis zonder terugkeer’ herdenken we niet alleen vijftig jaar Turkse en Marokkaanse migratie’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘We willen ook meer inzicht geven in de situatie van die bijzondere groep migranten.’

‘Reis zonder terugkeer’ speelt zich af in het hart van de migrantengemeenschap in België, en in het bijzonder te midden van mannen en vrouwen van de derde leeftijd van Marokkaanse of Turkse afkomst. Hun levensverhalen werpen veel vragen op: over onszelf, over de Belgische geschiedenis, maar ook over de erkenning die we verschuldigd zijn aan deze migranten in de schaduw. Zij zijn met hun reiskoffer naar hier gekomen en in deze documentaire openen zij die – met veel schroom en scherpzinnigheid – voor de ogen van de kijker. ‘Reis zonder terugkeer’ is waarachtig, nu eens ernstig en dan weer grappig, en nodigt uit om elkaar te ontmoeten. De documentaire is geregisseerd door Sergio Ghizzardi, zelf de kleinzoon van Italiaanse migranten.

De avant-première heeft plaats in het Red Star Line Museum in Antwerpen en wordt ondersteund door Le Bois du Cazier. Beide musea nemen de plaats van migratie in het collectieve geheugen van ons land bijzonder ter harte.

‘Reis zonder terugkeer’ brengt enerzijds een hommage aan de generatie migranten die in de jaren 60 en 70 het nijpende gebrek aan arbeidskrachten in ons land heeft ingevuld. Anderzijds kaart de documentaire de omstandigheden aan waarin ze ouder worden. ‘Vandaag heeft die generatie de pensioenleeftijd bereikt’, zegt Jozef De Witte. ‘Daarbij rijzen verschillende vragen: hoe ervaren zij het om ouder te worden in België? Wat zijn hun behoeften en verwachtingen? Hoe gaat het personeel in de zorgsector met die behoeften en verwachtingen om? Die en veel andere vragen stellen we ons nog te weinig. Maar als we de complexe realiteit van deze vrouwen en mannen zichtbaar willen maken, en als we ons beleid erop willen afstemmen, moeten we ze stellen. En beantwoorden.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.