Discriminatie op grond van leeftijd door een selectiebureau

9 september 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een selectiebureau plaatste een vacature online voor een commerciële functie bij één van zijn klanten. Daarbij vermeldde het dat alleen kandidaten in aanmerking kwamen met een leeftijd van maximaal begin de dertig jaar. Op basis van een melding van een geïnteresseerde kandidaat die ouder was dan 35 jaar nam het Centrum contact op met het bureau.

Het Centrum wees het selectiebureau op het wettelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie en startte een dialoog op. Het bureau nam daarbij een open en constructieve houding aan. Het engageerde zich om zich voortaan te houden aan het verbod op leeftijdsdiscriminatie, en vroeg bedenktijd om zijn commerciële strategie aan te passen.

Enkele weken later nam het selectiebureau opnieuw contact op met het Centrum. Het had beslist de leeftijdsvoorwaarden op zijn website te schrappen en in elke nieuwe vacature uitdrukkelijk te vermelden dat de selectie niet gebeurt op basis van leeftijd, maar uitsluitend op basis van competenties en ervaringen. Daarnaast zou het bureau zich voortaan ook richten op kandidaten met een ruime ervaring op de arbeidsmarkt, via een aangepast aanbod aan vacatures.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.