Discriminatie op grond van leeftijd door universiteiten

22 november 2013
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een Algerijns staatsburger, wonend in Algerije, wou zijn studie opnieuw opstarten in België. Hij schreef verschillende Franstalige universiteiten aan met de vraag om zich in te schrijven. Hij kreeg telkens het antwoord dat niet-Europese, niet-geassimileerde studenten cumulatief moest voldoen aan drie voorwaarden om zich in te kunnen schrijven. Eén daarvan was dat ze jonger moesten zijn dan 25 jaar.

Uit nader onderzoek bleek dat de regel in kwestie inderdaad bepaald was door de Franstalige raad van rectoren. Het Centrum oordeelde dat die leeftijdsgrens een directe discriminatie op grond van leeftijd vormde, wat verboden is op basis van het antidiscriminatiedecreet van de Franse Gemeenschap.

Na overleg met de Franstalige raad van rectoren verving die de leeftijdsvoorwaarde  door een voorwaarde over de tijd die verlopen is sinds het einde van de studie van kandidaat-studenten.