Europa moet burgers beter beschermen tegen discriminatie

10 jaar geleden, op 2 juli 2008, stelde de Europese Commissie een nieuwe richtlijn tegen discriminatie voor, bekend als de richtlijn ‘Goederen en Diensten’ of ‘De horizontale richtlijn’. En daarna bleef het stil ...

De richtlijn wou Europese burgers beter beschermen tegen discriminatie. Hoe? Door discriminatie op grond van leeftijd, handicap, godsdienst of overtuiging en seksuele geaardheid ook strafbaar te maken inzake sociale zekerheid, gezondheid, onderwijs, huisvesting en toegang tot goederen en diensten. Vandaag zijn deze vier gronden alleen gedekt door een Europese richtlijn inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding. Voor verschillende gelijkekanseninstellingen is dat onvoldoende.

Tien jaar later is deze richtlijn nog steeds niet goedgekeurd. Nochtans zou de richtlijn lidstaten verplichten om de bescherming tegen discriminatie te vervolledigen. Omdat de Belgische wetgeving een van de meest geavanceerde is (19 beschermde criteria en ook goederen en diensten), weten we wat een dergelijke richtlijn voor het Europese Hof van Justitie kan betekenen op deze gebieden.

Een voorbeeld. De premie van de schuldsaldoverzekering, verplicht als je een huis wilt kopen, van seropositieve mensen is soms 450 % meer. Dat is volgens ons buitenproportioneel en discriminatoir.

Samen met onze collega's van verschillende nationale instellingen steunen we daarom het pleidooi van Equinet opdat Europa zijn beloften nakomt en een nieuwe stap zet naar een meer gelijkwaardige samenleving.