‘Een dubbel signaal tegen racistisch politiegeweld’

26 februari 2014
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme

Ex-leden van de spoorwegpolitie veroordeeld voor geweld tegen daklozen en mensen zonder papieren: het Centrum reageert tevreden

Vandaag heeft de correctionele rechtbank van Brussel ex-leden van de spoorwegpolitie veroordeeld voor geweld tegen daklozen en mensen zonder papieren.

De feiten vonden plaats tussen 8 januari en 26 november 2006. In die periode werden minstens vijftien mensen mishandeld en vernederd in station Brussel-Zuid. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelde zich burgerlijke partij tegen vier agenten: het vond dat hun gedrag tegenover enkele slachtoffers racistisch geïnspireerd was, wat een verzwarende omstandigheid is. Die burgerlijkepartijstelling is ontvankelijk en gegrond verklaard. Het verwerpelijk motief in hoofde van de vier verdachten is weerhouden voor hun daden tegen twee van de vier slachtoffers namens wie het Centrum zich burgerlijke partij had gesteld.

‘Dat uitgerekend leden van de federale politie zichzelf buiten de wet hebben gesteld, valt in geen geval goed te praten’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘In zijn nieuwe rapport over België gaf het VN-Comité inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie gisteren nog aan dat racistisch politiegeweld in ons land blijft aanhouden, maar amper leidt tot klachten en vervolgingen. De uitspraak van de correctionele rechtbank geeft daarom twee signalen: ten eerste dat racisme en discriminatie, uit welke hoek ook, niet door de beugel kan; ten tweede dat we de ordediensten moeten blijven informeren en sensibiliseren.’

Dat vanaf april iedere aspirant-agent Kazerne Dossin zal bezoeken, het Holocaustmuseum in Mechelen, en er een bijzonder lesprogramma over mensenrechten zal volgen, vindt De Witte een stap in de goede richting: ‘Het Centrum werkt mee aan die opleiding, net zoals we er hard aan werken, via een conventie met de federale politie, om de strijd tegen discriminatie in haar midden te bevorderen. Zodat de politie volop kan zijn wat ze moet zijn: hoeder van de mensenrechten.’