Opinie: bemiddelingsprocedure voor Conner Rousseau

16 november 2023
Discriminatiegrond: Racisme

Unia neemt akte van de beslissing van het parket om Conner Rousseau een traject ‘bemiddeling en maatregelen’ te laten volgen na zijn racistische en stigmatiserende uitspraken. Het opleggen van een dergelijke alternatieve maatregel is volgens Unia een belangrijk signaal.

Procedure ‘bemiddeling en maatregelen’

Het parket kan beslissen om een bemiddelingsprocedure op te starten, ook bij bepaalde inbreuken op de antiracismewet. Indien de verdachte zijn aansprakelijkheid erkent, de schade vergoedt en de vastgelegde maatregelen naleeft, worden de feiten niet aan de strafrechter voorgelegd (artikel 216ter wetboek strafvordering).

Belangrijk signaal

Hoewel we de specifieke details van de maatregelen en voorwaarden van het bemiddelingstraject nog niet kennen, zien we in de beslissing van het parket een belangrijk signaal. De uitspraken van Conner Rousseau blijven niet zonder gevolg en hij zal bepaalde voorwaarden moeten naleven.

Ook politici moeten zich onthouden van racisme en van oproepen tot haat en geweld. Zij dragen een verantwoordelijkheid in hoe ze hun discours formuleren. Zelfs uitlatingen die strikt genomen niet strafbaar zijn, kunnen toch als discriminerend ervaren worden en polariserend zijn. Ontdek meer in het onderzoek van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media.

Meer inzetten op alternatieve maatregelen

Unia is pleitbezorger voor meer alternatieve straffen en maatregelen in strafzaken. Ze kunnen een positieve impact hebben en ervoor zorgen dat het slachtoffer een centrale rol krijgt toebedeeld. De schade van het slachtoffer wordt hersteld en het slachtoffer krijgt ook opnieuw een gevoel van eigenwaarde. De dader wordt actief betrokken bij het herstelproces. Belangrijk bij een bemiddelingstraject en alternatieve maatregelen, is dat de dader expliciet zijn aansprakelijkheid erkent. Het is ook cruciaal om in gesprek te gaan met alle slachtoffers om zo stil te kunnen staan bij impact van dergelijke feiten. In deze zaak zouden niet alle verenigingen die klacht ingediend hebben, betrokken zijn bij het traject.

Uiteraard zijn alternatieve maatregelen en straffen maar mogelijk als er in de praktijk voldoende gediversifieerde en geïndividualiseerde trajecten zijn, die aangepast zijn aan de concrete situatie. Dat is ook wat we vragen in de aanbeveling 72 van ons memorandum voor de verkiezingen.

Vergelijkbare artikels

9 maart 2022

Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.