ING en de 60-plussers: discriminatie?

3 augustus 2010
Discriminatiegrond: Leeftijd

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) nam vandaag kennis van een maatregel die de bank ING doorvoerde, waarbij ING de opvraaglimiet aan bankautomaten voor 60-plussers beperkt tot € 1.000 . Het Centrum kreeg hierover al verschillende vragen en meldingen.

Al sinds 2003 is discriminatie op grond van leeftijd in België verboden, niet alleen in arbeidsverhoudingen maar ook bij het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek. Daarin loopt België samen met een aantal andere landen voorop. Dit verbod op leeftijdsdiscriminatie in het ter beschikking stellen van goederen en diensten geldt nog niet voor de hele EU. Daarover woedt momenteel het politieke debat in alle hevigheid. Het spreekt voor zich dat het Centrum ervoor pleit dat de Belgische regeling voor de hele EU verplicht wordt.

Het Centrum is sinds 2003 bevoegd om meldingen over leeftijdsdiscriminatie te behandelen. Een onderscheid op basis van leeftijd kan niet, tenzij er een goede rechtvaardiging voor is én de maatregel die het onderscheid invoert passend en noodzakelijk is. Het Centrum twijfelt eraan of de maatregel van ING aan deze voorwaarden voldoet. Directeur Jozef De Witte zegt: “Wij zullen vandaag nog contact opnemen met ING om verduidelijking te vragen en om te zorgen dat 60-plussers er op geen enkele wijze gediscrimineerd worden”.


 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.