5 jaar na de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: ‘Een onvoldoende voor België’

6 oktober 2014
Discriminatiegrond: Handicap

De VN sluit zich aan bij de aanbevelingen van het Centrum

België heeft nog een hele weg af te leggen om de rechten van personen met een handicap volop te garanderen. Dat besluit het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat bestaat uit experten vanuit de hele wereld, in zijn eerste evaluatierapport van ons land. ‘Het rapport is zonneklaar: België is een slechte leerling’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

In 2009 ratificeerde ons land het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. In 2011 legde het zijn eerste statelijk rapport aan het VN-Comité voor. Daarin somde het op wat onze overheden – de Vlaamse, de Waalse, de Duitstalige, de Brusselse – al hadden gedaan om de verplichtingen van het Verdrag na te komen. Eerder dit jaar bezorgde het Centrum, vanuit zijn opdracht als onafhankelijk opvolgingsmechanisme van het VN-Verdrag, een parallel rapport aan het Comité. De Witte: ‘De knelpunten en prioriteiten die we daarin naar voren schuiven, hebben we op 18 en 19 september toegelicht in Genève.’

Het Centrum onderstreepte daarbij de structurele ontoegankelijkheid van de Belgische samenleving. Jozef De Witte: ‘Personen met een handicap moeten nog altijd 24 uur op voorhand assistentie reserveren als ze de trein willen nemen; niet meer dan een handvol buslijnen zijn integraal toegankelijk – de voorbeelden zijn legio.’ Het Centrum wees voorts op de ondervertegenwoordiging van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt: ‘Hun werkzaamheidsgraad bedraagt amper 36 procent, tegenover 67 procent van alle personen zonder handicap.’ Het gaf ook aandacht aan de verdere uitbouw van inclusief onderwijs, en bracht de schrijnende situatie van sommige geïnterneerden in herinnering: ‘Zelfs met de twee nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen zullen veel geïnterneerden in de gevangenis blijven’, zegt De Witte.

Het Comité deelt veel bezorgdheden van het Centrum – en van middenveldorganisaties als GRIP en het Belgian Disability Forum, die in Genève allebei een schaduwrapport presenteerden – en is streng voor onze overheden. Het vraagt met name dat ze actie ondernemen tegen de ontoegankelijkheid van onze samenleving, via toegankelijkheidsplannen op alle beleidsniveaus. ‘Vijf jaar na de ratificatie van het VN-Verdrag is het daarvoor de hoogste tijd’, besluit De Witte. ‘Tenzij we in 2019, bij de volgende evaluatie, opnieuw met rode kaken voor het VN-Comité willen verschijnen.’

Meer informatie

De evaluatie door het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap: een chronologie