Muur tegen woonwagenbewoners - Interfederaal Gelijkekansencentrum (B) en Défenseur des droits (FR) reageren

19 mei 2015
Actiedomein: Huisvesting

Het Belgische Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Franse Defénseur des droits, twee onafhankelijke instellingen ter verdediging van rechten en gelijkheid, reageren gezamenlijk op het illegale project om op de Frans-Belgische grens een muur tegen woonwagenbewoners te bouwen. Ze hopen er zo voor te zorgen dat er onmiddellijk een einde wordt gesteld aan de plannen, die ingaan tegen de menselijke waardigheid.

Jozef de Witte en Patrick Charlier, co-directeurs van het Centrum, en Jacques Toubon, voorzitter van de Défenseur des droits, drukken hun grote bezorgdheid uit over de vernederende en respectloze behandeling die woonwagenbewoners telkens opnieuw moeten ondergaan. Elk jaar rond deze periode veroorzaakt de vraag naar de organisatie van standplaatsen voor woonwagenbewoners spanningen en herleven dezelfde stereotypen.

Het Centrum en de Défenseur roepen de lokale overheden aan beide kanten van de grens op om dit vraagstuk op een serene en constructieve manier aan te pakken. Ze willen daarbij de aandacht vestigen op twee prioriteiten.

De eerste prioriteit is het inrichten van standplaatsen voor woonwagenbewoners. In Frankrijk verplicht de wet Besson van 5 juli 2000 gemeenten van meer dan 5.000 inwoners ertoe om een dergelijke standplaats te voorzien. In België is vandaag niets gelijkaardigs voorzien. Bovendien zijn die terreinen, zeker in België maar ook in Frankrijk, onvoldoende of slecht uitgerust. Een gepaste omkadering zou tegemoetkomen aan de terechte bekommernissen van buurtbewoners en tegelijk de grondrechten van woonwagenbewoners garanderen.

De strijd tegen stereotypen vormt voor het Centrum en de Défenseur de tweede prioriteit. De gemeenschap van woonwagenbewoners blijft onbekend en wordt vaak verward met de Roma-gemeenschap. Die wordt geconfronteerd met andere vooroordelen, maar is slachtoffer van gelijkaardige veralgemeningen.

Samen met lokale verenigingen stellen het Centrum en de Défenseur zich ter beschikking van de betrokken overheden om hen te begeleiden in de organisatie van het verblijf van woonwagenbewoners. Beide instellingen willen hen ondersteunen in hun inspanningen om met buurtbewoners te overleggen en hen verder te sensibiliseren.

Meer informatie

Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Beslissing van de Défenseur des droits MLD-MSP 2014-152 (Défenseur de Droits – Frans)