Een basispakket energie voor iedereen?

8 december 2022
Discriminatiegrond: Andere gronden

De torenhoge energieprijzen noodzaken de federale overheid tot bijkomende energiesteun voor huishoudens. Zo’n steunmaatregelen zijn zeker belangrijk. Maar bereiken ze alle kwetsbare groepen? Unia vraagt bijkomende maatregelen. 

Unia ontving verschillende meldingen waaruit blijkt dat kwetsbare mensen of groepen geheel of gedeeltelijk verstoken blijven van het basispakket elektriciteit (61 euro/maand) en gas (135 euro/maand). 

Zo zien bewoners van woonzorgcentra hun verblijfskosten fors stijgen, maar ze kunnen geen aanspraak maken op enige tegemoetkoming voor gas en elektriciteit.  

Bewoners die verwarmen op elektriciteit en dus geen gasaansluiting hebben, komen enkel in aanmerking voor de elektriciteitspremie van 61 euro/maand. Zeker voor sociaaleconomisch kwetsbare bewoners van verouderde, slecht-geïsoleerde panden met elektrische accumulatoren of convectoren maakt het mislopen van 135 euro per maand, en dit vijf maanden lang, een groot verschil.  

Het voorziene premiestelsel ondersteunt kwetsbare personen en groepen onvoldoende om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige energiecrisis. Unia vraagt de overheden daarom bijkomende maatregelen te treffen om kwetsbare personen en groepen beter te bereiken. 

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.