Opvangcrisis: Europa en de Verenigde Naties uitgenodigd om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken

29 september 2023
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Unia en 7 andere mensenrechteninstellingen vragen op internationaal niveau aandacht voor de voortdurende schending van de rechten van mensen op de vlucht door de federale regering. In een gezamenlijke brief gericht aan de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Mensenrechtencommissaris en de Speciale Gezant voor Asiel en Migratie van de Raad van Europa benadrukken ze de zorgwekkende situatie in België.

Opvangcrisis zorgt voor mensenrechtenschendingen

Unia, het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede brengen onder de aandacht dat België door het weigeren van opvang aan mensen die daar recht op hebben, internationaal erkende mensenrechten schendt.

Rechtsstaat ondermijnd

Bovendien wijzen de instellingen op meer dan 7000 rechtelijke uitspraken van Belgische rechtbanken en de recente schorsingsbeslissing van de Raad van State, die door de overheid wordt genegeerd. Dit ondermijnt de principes van de rechtsstaat. Een dergelijke houding van de Belgische overheid kan niet alleen gevolgen hebben voor het domein van asiel en migratie, maar ook voor de bredere rechtsstaat en democratie in België.

De mensenrechtenorganisaties roepen deze internationale actoren op om België aan te spreken op deze schendingen en er bij België op aan te dringen om een einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen. Bovendien verzoeken ze de internationale actoren om indien mogelijk een bezoek aan België te brengen om de schendingen van de mensenrechten ter plaatse vast te stellen.

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.