Neonazistische stickers op kazerne Dossin: veroordeling

8 maart 2016
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft twee mannen veroordeeld voor inbreuken op de Antiracismewet. Het duo had neonazistische stickers op Kazerne Dossin gekleefd. Unia stelde zich burgerlijke partij in deze zaak.

De rechter veroordeelde één man tot zes maanden gevangenis en een geldboete van 600 euro. De andere dader kreeg een opschorting. Aan Unia moeten beide mannen een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen.

Misdrijf

De antiracismewet schenkt klare wijn. Denkbeelden gestoeld op rassensuperioriteit of rassenhaat in het openbaar verspreiden, is een misdrijf. Daarnaast moet er een ‘bijzonder opzet’ zijn. Die bijzondere drijfveer was duidelijk aanwezig.