Schietpartij in het Joods Museum van België: het Centrum deelt de verontwaardiging en het verdriet

24 mei 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Het Centrum deelt de verontwaardiging en het verdriet van de Belgische samenleving na de dramatische gebeurtenissen van vandaag in het Joods Museum van België in Brussel. Het denkt in eerste instantie aan de familie en de naasten van de slachtoffers, maar ook aan de Joodse gemeenschap in haar geheel.

Amper vier dagen geleden, toen het zijn aan racisme gewijd jaarverslag voorstelde, herinnerde het Centrum eraan hoezeer haatboodschappen, haatmisdrijven en discriminatie nog een realiteit zijn. Een realiteit die we moeten benoemen en bestrijden. De getuigenissen die we voor het jaarverslag verzamelden bevestigen dat met name antisemitisme een erg aanwezige vorm van onverdraagzaamheid blijft waartegen actie aan de orde is. Onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten wees in november vorig jaar in dezelfde richting, toen het de diepe bezorgdheid blootlegde bij de in ons land wonende Joden.

Niet alleen de Joodse gemeenschap maar heel onze samenleving is geraakt door deze gebeurtenissen. Ze staat nu voor de uitdaging er een antwoord op te bieden.