Nieuwe antidiscriminatiemaatregelen Brusselse arbeidsmarkt: een belangrijke stap naar een globale aanpak

8 december 2016
Actiedomein: WerkHuisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia leest in de beleidsnota van Brussels minister van Werk Didier Gosuin enkele maatregelen die mogelijke openingen zijn naar een efficiënter aanpak van discriminatie. ‘De klassieke controles van arbeidsinspectie leiden tot weinig resultaat. Daarom is het belangrijk dat de Brusselse regering nu een opening creëert om nieuwe controlemiddelen te gebruiken,‘ zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

‘Voor ons betekent dat concreet dat praktijktesten zoals mystery calls of anonieme cv’s mogelijk moeten worden voor de arbeidsinspectie. Niet om in het wilde weg te gaan controleren, wel om te reageren als er aanwijzingen zijn die sterk doen vermoeden dat een werkgever discrimineert,' onderlijnt Keytsman.

Diversiteitplannen

Diversiteitsplannen zijn handige instrumenten, maar ze moeten verder gaan dan alleen het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Daarnaast moeten bedrijven worden afgerekend op de resultaten en niet op de initiatieven die ze nemen. ‘Voor ons moeten die plannen dwingender zijn. Het moeten actieplannen zijn, met streefcijfers en een preventieplan tegen discriminatie,’ zegt Keytsman.

Unia gaat verder en eist dat de voorwaarden voor regionale steun aan  bedrijven of sectoren gekoppeld wordt aan bindende maatregelen die progressief en proportioneel zijn.

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.